petroleum and natural gas engineer

naftos ir gamtinių dujų gavybos inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris tiria ir pataria sprendžiant technines naftos ir gamtinių dujų gavybos problemas. Jis parengia, organizuoja ir prižiūri naftos ir gamtinių dujų gavybą, laikymą, pradinį apdorojimą ir transportavimą. Atlieka tyrimus, skirtus naujiems ir tobulesniems naftos ir gamtinių dujų gavybos metodams sukurti. Pataria savo darbdaviui, bendradarbiams arba klientams klausimais, susijusiais su naftos ir gamtinių dujų gavyba. Išnagrinėja geologinių ir geofizikinių paieškų duomenis, konsultuoja geologus, geofizikus ir inžinierius mechanikus, nustato gręžinio vietą ir gręžimo bokšto ir kitokios reikiamos įrangos tipą. Parengia, organizuoja ir prižiūri gręžimo operacijas, peržiūri zondavimo duomenis, siekdamas nustatyti slėgį, temperatūrą ir kitokius gręžimo parametrus. Sukuria metodus, užtikrinančius efektyvų gręžinių eksploatavimą, prižiūri eksploatuojamų gręžinių, su jais sujungtų rezervuarų ir vamzdynų įrenginių veikimą ir techninę priežiūrą. Tvarko atliekamų operacijų žurnalą, registruoja kiekvieno gręžinio produkciją ir užrašo kitokią informaciją. Gali atlikti geologines ir geofizikines paieškas naftos arba gamtinių dujų telkiniams aptikti ir jų didumui nustatyti. atitikmenys: angl. petroleum and natural gas engineer; petroleum and natural gas mining engineer pranc. ingénieur de l’extraction du pétrole et du gaz naturel, m

Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis. . 2005.

Look at other dictionaries:

  • petroleum and natural gas mining engineer — naftos ir gamtinių dujų gavybos inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris tiria ir pataria sprendžiant technines naftos ir gamtinių dujų gavybos problemas. Jis parengia, organizuoja ir prižiūri naftos ir gamtinių dujų …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • petroleum engineering — Introduction       the branch of engineering that involves the development and exploitation of crude oil and natural gas fields as well as the technical analysis and forecasting of their future performance. Its origins lie in both mining… …   Universalium

  • Petroleum reservoir — A petroleum reservoir, or oil and gas reservoir, is a subsurface pool of hydrocarbons contained in porous or fractured rock formations. The naturally occurring hydrocarbons, such as crude oil or natural gas, are trapped by overlying rock… …   Wikipedia

  • Gas compressor — A gas compressor is a mechanical device that increases the pressure of a gas by reducing its volume. Compressors are similar to pumps: both increase the pressure on a fluid and both can transport the fluid through a pipe. As gases are… …   Wikipedia

  • Petroleum engineering — refers to the subsurface engineering activities related to the production of hydrocarbons, which can be either crude oil or gas. These activities are deemed to fall within the upstream sector of the oil and gas industry which are the activities… …   Wikipedia

  • Petroleum industry in Azerbaijan — Onshore oil fields in Azerbaijan. Offshore oil fields in Azerbaijan …   Wikipedia

  • Gas engine — This article is about engines that use gaseous fuel. For gasoline engines, see Petrol engine. For other uses, see Internal combustion engine. Model of an S type Hartop Gas Engine. A gas engine means an engine running on a gas, such as coal gas,… …   Wikipedia

  • Gas turbine — Microturbine redirects here. For turbines in electricity, see Small wind turbine. For turbines driven by the flow of gas, see Turbine. A typical axial flow gas turbine turbojet, the J85, sectioned for display. Flow is left to right, multistage… …   Wikipedia

  • Natural scientific research in Canada — This article outlines the history of natural scientific research in Canada, including mathematics, physics, astronomy, space science, geology, oceanography, chemistry, biology, medical research and psychology. The social sciences are not treated… …   Wikipedia

  • Gas heater — A gas heater is a device used to heat a room or outdoor area by burning natural gas or liquefied petroleum gas.The first gas heater made use of the same principles of the Bunsen burner invented in the previous year. It was first commercialized by …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.